Forside


Nyheder


Generalforsamling 2023

Indvitation til Generalforsamling 2023 er i din postkasse. 





Information


Legeplads og multibane

Ejerlauget er ejer og ansvarlig for legepladsen ved indkørslen til Doktorparken. Multibanen er borgerforeningens, men ligger på ejerlaugets areal. Faciliteterne er til fri afbenyttelse og bruges også af borgere i resten af Ellidshøj. En gang om året afholdes legepladsdag, hvor frivillige hjælpes ad med at sætte legepladsen i stand og afslutter dagen med en grillpølse og en sodavand eller øl.


Nabohjælp

Mange beboere i Doktorparken er medlem af Nabohjælp. Fra bestyrelsens side vil vi gerne bakke op om det gode initiativ, og opfordrer til at man melder sig ind på nabohjælp.dk. PT er bestyrelsen ikke direkte involveret nærmere, men vi opfordrer til, at man tager en snak med sine naboer, og sammen finder løsninger.


Flagstang

Ejerlauget har en flagstang ved indkørsel til Doktorparken. Ved særlige lejligheder som Bryllupper, konfirmationer osv kan der flages.

Bestyrelsen kan kontaktes via kontaktformularen når særlige begivenheder finder sted, hvor der kan flages.

Bestyrelsen skal have besked senest 7 dage før ønsket flagning.  


Bestyrelsen og kontakt


Bestyrelsen

Formand: Rasmus, Nr. 63

Næstformand: Martin, Nr. 27

Kasserer: Jeanette, Nr. 9

Sekretær: Henrik,  Nr. 19

Menigt medlem: Søren, Nr. 22


1. Suppleant: Mads, Nr. 13

2. Suppleant: Morten, Nr. 64


Revisor: Carl Ejgil, Nr. 69


Ejerlaugets Facebookgruppe kan findes ved klik på knappen her:            Her kan man fredeligt diskutere emner relateret til Doktorparken.


Har man specifikke spørgsmål til bestyrelsen kan nedenstående formular bruges til kontakt: